-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vindmølleplanen i Guldborgsund er vedtaget. Vålse slap med skrækken da vi ikke var blandt de steder som kommunen har meddelt at der endeligt kan opsættes vindmøller.

Skørringe og Vennerslund blev de 2 steder i kommunen som der er udvalgt, forhåbentlig vil fjernelse af statsstøtten til vindmøller føre til at der hellere ikke der kommer vindmøller der.  PSO afgiften som opkræves til at støtte grøn omstilning såsom vindmøller, kikkes der på med politiske øjne, først solcelle - dernæst kystnære vindmøller, så mon ikke at landbasserede vindmøller også kommer under sparekniven med statsstøtte. 

Mon ikke man børe afvente flere vindmøller indtil at overskudsstrøm kan opbevares effektivt ??

Klik på ovenstående billed (møllen) og der afspilles en lille film med 1 minuts møllestøj.
 
En video fra youtube viser nogle lydprøver med db-måler, klik på denne

Beboer i Skørringe området har afholdt stormøde 4.maj hvor kommunen var inviteret. Indlægget af Mads Hovmand bør vække interesse for de nationale politikkere, han viser hvordan at vindmølle strøm ligefrem belaster el-net såvel som national økonomien indtil der er fundet en lagringskilde til den overflødige strøm. Gense mødet hvor Kirsten Nielsen også fortæller støj og gener via dette link : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLbz1uxWJdxrR29a_icWYPjE-MEGKkKro

  

Vindmøller i Vålse's opland, læs prospektet om projektet her 
Ud fra referat fra TM udvalget kan man læse at Vålse ikke længere foreslås som et egnet sted at opsætte vindmøller.

Viden om vindmøller (10 mb).  
I pjecen kan man læse at kommunen får 88000 kr pr opsat MW - tager vi udgangspunkt i Vålse by, forventer man at der opstilles 3 møller af hver 3 MW. Det vil sige at kommunen får 792000 kr i bestikkelsespenge via "Grøn ordning" - mens mindst 200 hustande har udsigt til værditab på ens ejendom.
Bruger man ovenstående tal så får kommunen ca 4000 kr bestikkelsespenge for en husstand der taber flere hundrede af tusinde kr.

Se kommunens modtagne høringssvar : https://drive.google.com/folderview?id=0BzZ6GDwMxMs1fmlETWVwZHg1WUE3V3FDY2JYa1ljMzE3SDZKQ1F2T1dBT3VPdi1xOVRwZVU&usp=sharing


Værd at vide om vindmøllers gener :


http://www.stilhed.eu
Se deres video's på hjemmesiden, de er rigtig gode

http://vind-alarm-danmark.eu
Alt mulig om vindmøllerhttp://www.infralyd.com

Der er afholdt borgermøde om vindmøllestøj den 30/4 2015 i Våbensted
Mødet blev video optaget og kan genses her : 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLLbz1uxWJdxoygQHVjXj_kyBd2_tKF_5S


Et hint til dem der vil søge erstatning, kan læses her.

Et spændende debat indlæg i Folketidende om erhvervs lukning pga. vindmøller.


P4 Sjælland har bragt en artikel om vindmøllestøj som bør afprøves i retten :

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/miljoeekspert-klager-over-vindmoeller-boer-proeves-i-retten

Vordingborg sætter deres videre planlægning for vindmøller på standby indtil der foreligger en ny bekendtgørelse.
http://sn.dk/Vordingborg/Moellemodstandere-vandt-Planlaegning-paa-standby/artikel/557864